Zespół ekspertów

Jan T. Grusznic

Jan T. Grusznic

Absolwent Wyższej Szkoły Informatyki Stosowanej i Zarządzania WIT pod auspicjami Polskiej Akademii Nauk. Z zawodu fotograf i inżynier teleinformatyki. Od 2004 roku związany z branżą wizyjnych systemów zabezpieczeń – wcześniej Bosch Security Systems Polska, obecnie Axis Communications. Specjalista ds. techniki CCTV w Akademii Monitoringu Wizyjnego. W pracy koncentruje się na aspektach przetwarzania obrazu statycznego i ruchomego oraz zarządzaniu sieciami teleinformatycznymi.

Ma bogate doświadczenie w zakresie projektowania i wdrażania rozwiązań dozoru wizyjnego w aplikacjach o rozproszonej strukturze i skomplikowanej dystrybucji sygnałów. Ceniony jako diagnosta zintegrowanych systemów wspomagających bezpieczeństwo. Publikuje w „Systemach Alarmowych”.

 

Jacek Grzechowiak

Absolwent Wojskowej Akademii Technicznej, Podyplomowych Studiów Bezpieczeństwa Europejskiego oraz Podyplomowych Studiów Menedżerskich Szkoły Głównej Handlowej.

Specjalizuje się w zarządzaniu ryzykiem i bezpieczeństwem, posiadając wieloletnie doświadczenie w tym zakresie, zarówno w instytucjach państwowych, jak i organizacjach biznesowych. Obecne zainteresowania koncentrują się na zagadnieniach związanych z audytem bezpieczeństwa, zarządzaniem kryzysowym i ciągłością działania, rozwijane w ramach projektów krajowych i zagranicznych.

Czynnie uczestniczy w tworzeniu aktów wykonawczych do ustawy o ochronie osób i mienia.

 

Jakub Kozak

Jakub Kozak

Jest absolwentem studiów magisterskich na Uniwersytecie Warszawskim oraz studiów podyplomowych w Szkole Głównej Handlowej. Jest też autorem bądź współautorem artykułów i opracowań dotyczących systemów zabezpieczeń oraz sprzętu wykorzystywanego w walce z terroryzmem.

Od kilkunastu lat ściśle związany z branżą zabezpieczeń i technologii wykorzystywanych w obszarze bezpieczeństwa. Obecnie pracuje w Axis Communications. Wcześniej był odpowiedzialny za rozwój w Polsce firmy Nedap w zakresie zintegrowanych systemów zabezpieczeń.

 

Michał Czuma

Prezes zarządu G+C Kancelarii Doradców Biznesowych. Organizator i dyrektor Biura Przeciwdziałania Wyłudzeniom w PKO Leasing SA. W latach 2009-2014 pracował jako I zastępca dyrektora Departamentu Bezpieczeństwa PKO Banku Polskiego. W 2012 stworzył Biuro Antyfraudowe PKO BP, którym później kierował.

Pracował jako ekspert odpowiedzialny za bezpieczeństwo inwestycji i doradca zarządu. Większość swojej drogi zawodowej poświęcił zagadnieniom bezpieczeństwa na styku z biznesem. Był managerem i doradcą w wielu firmach prywatnych i państwowych takich jak Poczta Polska, Bank Pocztowy, Bank Handlowy, PZU, RUCH S.A czy Emax S.A. Jako pełnomocnik Zarządu Hortex S.A odpowiadał za inwestycje na rynkach wschodnich i nadzorował m.in. bezpieczeństwo inwestycji na tamtym terenie w czasie najbardziej gorących wydarzeń politycznych, zachodzących w krajach byłego ZSRR. Absolwent Uniwersytetu Warszawskiego i ceniony od wielu lat ekspert ds. bezpieczeństwa.