Zespół ekspertów

Jan T. Grusznic

Jan T. Grusznic

Absolwent Wyższej Szkoły Informatyki Stosowanej i Zarządzania WIT pod auspicjami Polskiej Akademii Nauk. Z zawodu fotograf i inżynier teleinformatyki. Od 2004 roku związany z branżą wizyjnych systemów zabezpieczeń – wcześniej Bosch Security Systems Polska, obecnie Axis Communications. Specjalista ds. techniki CCTV w Akademii Monitoringu Wizyjnego. W pracy koncentruje się na aspektach przetwarzania obrazu statycznego i ruchomego oraz zarządzaniu sieciami teleinformatycznymi.

Ma bogate doświadczenie w zakresie projektowania i wdrażania rozwiązań dozoru wizyjnego w aplikacjach o rozproszonej strukturze i skomplikowanej dystrybucji sygnałów. Ceniony jako diagnosta zintegrowanych systemów wspomagających bezpieczeństwo. Publikuje w „Systemach Alarmowych”.

 

Jakub Kozak

Jakub Kozak

Jest absolwentem studiów magisterskich na Uniwersytecie Warszawskim oraz studiów podyplomowych w Szkole Głównej Handlowej. Jest też autorem bądź współautorem artykułów i opracowań dotyczących systemów zabezpieczeń oraz sprzętu wykorzystywanego w walce z terroryzmem.

Od kilkunastu lat ściśle związany z branżą zabezpieczeń i technologii wykorzystywanych w obszarze bezpieczeństwa. Obecnie pracuje w Axis Communications. Wcześniej był odpowiedzialny za rozwój w Polsce firmy Nedap w zakresie zintegrowanych systemów zabezpieczeń.